Sudionici na smještaju
Check in od 14:00 sati
Check out do 11:00 sati

Sudionici koji nisu na smještaju
Ponuda hotelskog restorana: 90 kn/obrok.
Bon za ulaz u restoran se kupuhe na recepciji.