Seminar

14.9.2019.

Kaštel Sućurac

Gradska dvorana Sokolana
Braće Radića 1

09.00 - 12.00h

 
Obavezni seminar za  dobivanjem licence trenera i pomoćnih trenera mladih kategorija, III lige, II ženske lige Regije Jug.
 

Kotizacija:

  • treneri mladih kategorija: 200 HRK
  • treneri III. lige: 400 HRK
  • treneri II. ženske lige: 500 HRK

Uplate kotizacije na IBAN UHKT:
HR79 2360 0001 1014 8206 0 kod Zagrebačke banke d.d.