Seminar

14.9.2019.

Osijek

(SD JUG II)

 

09.00 - 13.00h

 
Obavezni seminar za  dobivanjem licence trenera i pomoćnih trenera mladih kategorija, III lige, II ženske lige Regije Istok.
 

Kotizacija:

  • treneri mladih kategorija: 200 HRK
  • treneri III. lige: 400 HRK
  • treneri II. ženske lige: 500 HRK

Uplate kotizacije na IBAN UHKT:
HR79 2360 0001 1014 8206 0 kod Zagrebačke banke d.d.

 

ONLINE PRIJAVA

PRIJAVE ZA SEMINAR SE ZAPRIMAJU DO 12.9.2019.

Ime i prezime:

Adresa:

Broj mobitela:

E-mail:

Trenersko zvanje:

Savez:

Račun plaća:

Napomena: